Bảng giá xe MINI One 2020

1.899.000.000
1.529.000.000

x Đóng
x Đóng