Tác giả: Dicapento

Hello, mình là Tiền. Công việc hiện tại của mình là trải nghiệm các dòng xe ô tô, đánh giá, so sánh và đưa đến thông tin cho người dùng có nhu cầu bằng các hình thức như: Video, hình ảnh, bài viết.

Ngoài công việc đó, mình còn là một chuyên gia sản phẩm đến từ BMW. Mình có kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực, trải qua nhiều hãng xe danh tiếng, khởi đầu từ Volkswagen, tiếp đó là Ford và hiện tại như các bạn đã biết.